Cordillera Blanca I Santa Cruz Trail, Peru.

Cordillera Blanca I
Santa Cruz Trail, Peru.

 Snow Peaks Laguna 69, Peru.

Snow Peaks
Laguna 69, Peru.

 Laguna 69 Laguna 69, Peru.

Laguna 69
Laguna 69, Peru.

 Mountain Peak Santa Cruz Trail, Peru.

Mountain Peak
Santa Cruz Trail, Peru.

 Pastoruri Glacier Huaraz, Peru.

Pastoruri Glacier
Huaraz, Peru.

 Cordillera Blanca II Santa Cruz Trail, Peru.

Cordillera Blanca II
Santa Cruz Trail, Peru.

 Cordillera Blanca III Santa Cruz Trail, Peru.

Cordillera Blanca III
Santa Cruz Trail, Peru.